Düzenleme


Eser Hakkında

Tahta, kırmızı boya, değişken boyutlu, Paris, 1983